(1)
Gaël Honal Mahoungou; Tony Eyeni Sinomono; Éric Ngandzali-Ngabe; Soraya Ntandou; Francky Ambounou; Précieux Ngoma; Berline Ndinga; Dalhia Mboungou; Richard Loumingou. Chronic Renal Failure: Perception and Knowledge of Patients at the Terminal Stage in Brazzaville. Health Sci. Dis. 2024, 25.